Công Nghệ Chế Tạo Phụ Tùng

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công Nghệ Chế Tạo Phụ Tùng, Trần Đình Quý, PDF, 174 trang, 11 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1KMCyAd-eJdUefbipVG8QV81c1kXpeWb7/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1KMCyAd-eJdUefbipVG8QV81c1kXpeWb7/view[/linktai]