Công Nghệ Chế Tạo Máy 1

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công Nghệ Chế Tạo Máy 1, Lưu Đức Bình, PDF, 197 trang, 4 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1I8dSkx_bV6d68f-rsWZn-2piZdFrhdxu/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1I8dSkx_bV6d68f-rsWZn-2piZdFrhdxu/view[/linktai]