Cơ học lý thuyết và bài tập ứng dụng

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cơ học lý thuyết và bài tập ứng dụng, Vũ Quý Đạt, PDF, 643 trang, 3 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1fMs7w1qsXhDMO7qSuw47p_dHxM_85zlo/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1fMs7w1qsXhDMO7qSuw47p_dHxM_85zlo/view[/linktai]