• Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop, TS. Nguyễn Hữu Lộc, PDF, 337 trang, 106 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1hsmr_obqu5vxqeMMdG4CqeO9q0nH7V76/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1hsmr_obqu5vxqeMMdG4CqeO9q0nH7V76/view[/linktai]