Bài giảng: Máy tiện T616

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài giảng: Máy tiện T616, May tien T616, PDF, 33 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1HchT4HVttKqwwcRWqpglOMckOJaoxEs0/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1HchT4HVttKqwwcRWqpglOMckOJaoxEs0/view[/linktai]