Bài giảng công nghệ nhiệt luyện thép

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài giảng công nghệ nhiệt luyện thép, Nhiều Tác Giả, PDF, 40 trang, 7 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1K8GWYcg5y-L4cUvXE0RLCt1iDxSS-mVf/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1K8GWYcg5y-L4cUvXE0RLCt1iDxSS-mVf/view[/linktai]