• Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của đầu máy Diezel

Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của đầu máy Diezel

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của đầu máy Diezel, Đỗ Đức Tuấn, PDF, 116 trang, 4 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1GiX4LOkIZ0ztiD_kDy99LRVZ4Cc3Oety/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1GiX4LOkIZ0ztiD_kDy99LRVZ4Cc3Oety/view[/linktai]