Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí, Lê Khánh Điền & Vũ Tiến Đạt, PDF, 127 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1bTt6rvz1_PP_7RVQUyz7OvaZv0ENUNxS/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1bTt6rvz1_PP_7RVQUyz7OvaZv0ENUNxS/view[/linktai]