Tính toán Kết cấu thép

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Tính toán Kết cấu thép, Nguyễn Văn Yên, PDF, 164 trang, 3 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1aWVJ8GFPPE6XWeSRhFvDw5m7KCC4PQNW/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1aWVJ8GFPPE6XWeSRhFvDw5m7KCC4PQNW/view[/linktai]