[Repack] RollBack Rx Professional 10.7.2702800906

[Repack] RollBack Rx Professional 10.7.2702800906

Vì vậy, bạn xem và chăm sóc hệ thống của mình, không chạy bất cứ thứ gì thừa thãi trên nó, nhưng hoàn cảnh như vậy mà bạn vẫn phải bắt đầu một cái gì đó? Ví dụ, trong trường hợp của tôi, để flash một hoặc một điện thoại thông minh khác hoặc kiểm tra một chương trình không chạy trên máy ảo. Acronis quá lớn và chất đống cho doanh nghiệp này, Shadow Defender chỉ hoạt động cho đến lần khởi động lại đầu tiên và tính năng khôi phục hệ thống tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng hoạt động như bình thường. Trong tình huống này, RollBack Rx là sự lựa chọn hoàn hảo. Bạn có thể tạo nhiều ảnh chụp nhanh và quay lại bất kỳ trong số chúng. Có các trường hợp ngoại lệ, chế độ kiểm tra chụp nhanh, lịch trình và nhật ký sự kiện. Chương trình này rất chuyên nghiệp và không được khuyến nghị cho người dùng chưa có kinh nghiệm (Acronis Try & Decide phù hợp hơn với họ). Xin lưu ý rằng theo mặc định, chương trình được thiết lập để tạo ảnh chụp nhanh hàng ngày, có thể chiếm một lượng không gian đáng kể trên các đĩa của bạn.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: Installation
Languages: multi, there is Russian
Treatment: [Kindly]
Cut: Chinese, Korean

Command line parameters:

Silent installation: / s / q
For example: install_file.exe / S / Q

Note: after installing the program, a reboot is required

Thông tin bản cập nhật:

Rollback Rx Pro 10.7 Build #: 2702800906
 • Improved compatibility for Windows 10’s Creators Update.
 • RMC – Implemented Windows Firewall exception for Windows 10 based firewall
 • Small bug fixes reported by users
Rollback Rx Pro 10.7 Build #: 2702518295
 • Fixes Secure Boot Issue for better compatibility with Windows 10 build 1607 & later
 • Support Grub Linux bootloader.
 • Mask Product ID on the Tray Icon > About window.
 • Adjusted Multiboot setup
 • Adjusted the Uninstallation User Interface.
 • Add Turn Off protection/Turn On protection in tray icon menu
 • Change disk space usage pie chart on the home page to red color if the free space drops below 20% total protected space.
 • Add disk space usage pie chart to the new snapshot window.
 • Add Shutdown-Defrag scheduled task
 • New End User License Agreement(EULA)

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] RollBack Rx Professional 10.7.2702800906
[Repack] RollBack Rx Professional 10.7.2702800906
[Repack] RollBack Rx Professional 10.7.2702800906
[Repack] RollBack Rx Professional 10.7.2702800906


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] RollBack Rx Professional 10.7.2702800906


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)