• Đồ án Ứng dụng của công nghệ CAD_CAM_CAE trong việc thiết kế

Đồ án Ứng dụng của công nghệ CAD_CAM_CAE trong việc thiết kế

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Đồ án Ứng dụng của công nghệ CAD_CAM_CAE trong việc thiết kế, Nhiều Tác Giả, PDF, 80 trang, 26 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1A-FJ-00VxzESjZOKpf3HKdz5toOzQ0gB/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1A-FJ-00VxzESjZOKpf3HKdz5toOzQ0gB/view[/linktai]