Nhiệt Kỹ Thuật

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Nhiệt Kỹ Thuật, Nguyễn Bốn, PDF, 144 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1AxLK7qR1F-pp-2jEK05XlyziJJNViEZG/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1AxLK7qR1F-pp-2jEK05XlyziJJNViEZG/view[/linktai]