Nguyên Lý Cắt và Dụng Cụ Cắt

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Nguyên Lý Cắt và Dụng Cụ Cắt, Phạm Đình Tân, PDF, 129 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/17-lKTBUaqTjSU7wwJ7hEdPbeRxrGKgSh/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/17-lKTBUaqTjSU7wwJ7hEdPbeRxrGKgSh/view[/linktai]