Kỹ Thuật Sửa Chữa Ô tô

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Kỹ Thuật Sửa Chữa Ô tô, Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM, PDF, 42 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1a6t2y3XYHxiLPIIat8ZHj7cz7gm4eLpv/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1a6t2y3XYHxiLPIIat8ZHj7cz7gm4eLpv/view[/linktai]