Giới thiệu chung về môn học CAD_CAM_CNC

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giới thiệu chung về môn học CAD_CAM_CNC, Phùng Xuân Lan, PDF, 204 trang, 15 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1BFHw9j5krxQx8j0RYcqOruRbsOQ2t4_o/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1BFHw9j5krxQx8j0RYcqOruRbsOQ2t4_o/view[/linktai]