• Giáo Trình Tin Học Chuyên Ngành Cơ Học & Biến Dạng Cán Kim Loại

Giáo Trình Tin Học Chuyên Ngành Cơ Học & Biến Dạng Cán Kim Loại

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Tin Học Chuyên Ngành Cơ Học & Biến Dạng Cán Kim Loại, Ths.Phạm Văn Côi, PDF, 172 trang, 20 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/15ipstZF7NbMPIu4F4_065b7p9pF0i4Vj/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/15ipstZF7NbMPIu4F4_065b7p9pF0i4Vj/view[/linktai]