Giáo trình sức bền vật liệu I

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình sức bền vật liệu I, Lê Đức Thanh, PDF, 259 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/17AHZ_CdtXvdEjQsBwO7kvF-Sx6E1KuWq/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/17AHZ_CdtXvdEjQsBwO7kvF-Sx6E1KuWq/view[/linktai]