Giáo Trình Sản Xuất Tự Động

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Sản Xuất Tự Động, Châu Mạnh Lực, PDF, 105 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/15eZax4FNpx1_MdQBkv2jtJaSkWQaOKUA/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/15eZax4FNpx1_MdQBkv2jtJaSkWQaOKUA/view[/linktai]