Giáo Trình Kỹ Thuật Robot

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Kỹ Thuật Robot, Nhiều tác giả, PDF, 148 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/14gTcFXKnB51tg6m3S4nUZtpRk7GMhHT9/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/14gTcFXKnB51tg6m3S4nUZtpRk7GMhHT9/view[/linktai]