Giáo Trình Điều Hòa Không Khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Điều Hòa Không Khí, Pgs.Ts.Võ Chí Chính, PDF, 492 trang, 44 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/13pOawlI1SA3BXZ14e0xaOsfwIxPDtYwF/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/13pOawlI1SA3BXZ14e0xaOsfwIxPDtYwF/view[/linktai]