• Giáo Trình Hệ Thống Thủy Lực và Khí Nén

Giáo Trình Hệ Thống Thủy Lực và Khí Nén

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Hệ Thống Thủy Lực và Khí Nén, Nhiều Tác Giả, PDF, 121 trang, 7 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/19SElu1dhdJkWGGBgECIsBEPsFKa6jG7X/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/19SElu1dhdJkWGGBgECIsBEPsFKa6jG7X/view[/linktai]