Giáo Trình Công Nghệ Uốn NC

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Công Nghệ Uốn NC, Ths. Nguyễn Văn Thành, PDF, 153 trang, 38 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1bFVcfO2cK6MK3-6B4fGew_JFOXjgZi_w/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1bFVcfO2cK6MK3-6B4fGew_JFOXjgZi_w/view[/linktai]