Giáo Trình Công Nghệ Laser

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Công Nghệ Laser, Nhiều Tác Giả, PDF, 87 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/14yJE9p6rsP7f2W7x8SgoGTfIQCZgYATR/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/14yJE9p6rsP7f2W7x8SgoGTfIQCZgYATR/view[/linktai]