Giáo Trình Công Nghệ CNC

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Công Nghệ CNC, Trần Đức Quý, PDF, 145 trang, 21 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/18l3-6b4sF2nKDHca2htELLi7F5EJ8tHW/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/18l3-6b4sF2nKDHca2htELLi7F5EJ8tHW/view[/linktai]