• Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng

Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng, Lưu Đức Hòa, PDF, 66 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/123E9S6gNDAriqkm8Ks6RcdOeHrh36Vjh/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/123E9S6gNDAriqkm8Ks6RcdOeHrh36Vjh/view[/linktai]