• Giáo trình các loại truyền động trong cơ khí

Giáo trình các loại truyền động trong cơ khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình các loại truyền động trong cơ khí, Nguyễn Văn Tiến, PDF, 32 trang, 3 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1cl0yxKXr6TpA21vPX4WtdoBS18Gd4bOx/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1cl0yxKXr6TpA21vPX4WtdoBS18Gd4bOx/view[/linktai]