Giám sát trực tuyến quá trình gia công

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giám sát trực tuyến quá trình gia công, Thái Thị Thu Hà, PDF, 4 trang, 220 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1B352JMcQE_f0jnSRpdMyvGObF4w5kin5/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1B352JMcQE_f0jnSRpdMyvGObF4w5kin5/view[/linktai]