Gia Công Tia Lửa Điện CNC

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Gia Công Tia Lửa Điện CNC, Pgs. Ts. Vũ Hoài Ân, PDF, 194 trang, 11 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/19WmW2qJI-DymQ_2N4B1hJaZRKpI3p7ga/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/19WmW2qJI-DymQ_2N4B1hJaZRKpI3p7ga/view[/linktai]