• Công nghệ cán và thiết kế lỗ hình trục cán

Công nghệ cán và thiết kế lỗ hình trục cán

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công nghệ cán và thiết kế lỗ hình trục cán, Nhiều Tác Giả, PDF, 229 trang, 12 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12I4_kexA4nheDFT7oDDXFt9Gd1satIl_/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/12I4_kexA4nheDFT7oDDXFt9Gd1satIl_/view[/linktai]