Cẩm nang cơ khí Tập 1

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cẩm nang cơ khí Tập 1, Orlop, PDF, 621 trang, 84 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1A03U7LFL1_1VCX6QvaH81nBMzuPxV-Ol/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1A03U7LFL1_1VCX6QvaH81nBMzuPxV-Ol/view[/linktai]