Robot Công Nghiệp

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Robot Công Nghiệp, Phạm Đăng Phước, PDF, 109 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1-0tBWV9apEC1pqPHXuTDIcZXHcmLhBjc/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1-0tBWV9apEC1pqPHXuTDIcZXHcmLhBjc/view[/linktai]