[Repack, Portable] WinTuning 1.4

[Repack, Portable] WinTuning 1.4

WinTuning là một chương trình khác sẽ biến xác tàu cổ của bạn thành một trung tâm dữ liệu. Chúng ta hãy xem các nhà phát triển nói gì về kỳ quan của họ kết hợp: một chương trình bằng tiếng Nga để tối ưu hóa, điều chỉnh và duy trì hệ điều hành; Chương trình đầu tiên thuộc loại này với giao diện thân thiện nhất - đơn giản và trực quan; WinTuning cho phép bạn xóa các tệp rác khỏi ổ cứng, tăng tốc kết nối Internet, blablabla. Vâng, như mọi khi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn có thể tìm thấy thứ gì đó hữu ích cho bản thân, nhưng đừng chờ đợi phép màu và đừng đầu vào tối ưu hóa - bạn chỉ đau đầu làm thế nào để lấy lại mọi thứ.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: installation, unpacking portable [Punsh]
Languages: Russian, english
Activation: ADMIN_CRACK
Optional: DWS Lite, SysinternalsSuite

Command line parameters:

Silent installation: / s / i
Unpacking portable: / s / p
Do not create shortcuts on the desktop: / nd
Do not create shortcuts in the Start menu: / NS
Choice of installation location: / D = PATH

The parameter / D = PATH should be the most recent
For example: WinTuning.v1.4.exe / S / I / D = C: \ MyProgram

Thông tin bản cập nhật:

WinTuning 1.4 
[ 18 февраля 2017 года ] 
 •  Исправлены некоторые библиотеки; 
 •  Исправлены мелкие ошибки. 


  WinTuning 1.3 
  [ 11 февраля 2017 года ] 
  [+] Добавлены сторонняя утилита для восстановления удаленных файлов (Раздел "Разное" -> "Восстановление файлов"); 
 •  Из дистрибутива исключены утилиты BannerBlock и DataRecovery; 
 •  Изменено поведение при попытке закрыть программу: она не сворачивается больше в область уведомлений. Для сворачивания программы в область уведомлений, необходимо нажать соответствующий значок в главном окне справа вверху; 
 •  Исправлены различные ошибки. 


  WinTuning 1.2 
  [ 14 декабря 2016 года ] 
 •  Исправлена ошибка при регистрации пользователя и проверке обновлений в утилите оПрограмме: Проверка обновлений программ; 
 •  Исправлены различные мелкие ошибки. 


  WinTuning 1.01 
  [ 5 декабря 2016 года ] 
  [+] Добавлены сторонние утилиты Sysinternals Suite от Microsoft - пакет утилит для более углубленной административной работы с Microsoft Windows, включая отслеживание изменений в реестре, и файловой системе (добавление удаления файлов/папок/ключей и значений реестра). Добавлены утилиты для работы с сетью, файлами и диском, безопасностью, управления процессами, отображения различной информации о системе и др. Полный список включает 68 новых утилит из данного пакета; 
  [+] Добавлена сторонняя утилита Destroy Windows Spying tool - программа для удаления телеметрии слежения за пользователем из Microsoft Windows 10/8/7; 
 •  Исправлены ошибки. 


  WinTuning 1.00 
  [ 12 сентября, 2015 ] 
  Первый релиз программы WinTuning. 

 • ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

  [Repack, Portable] WinTuning 1.4
  [Repack, Portable] WinTuning 1.4
  [Repack, Portable] WinTuning 1.4
  [Repack, Portable] WinTuning 1.4


  TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack, Portable] WinTuning 1.4


  Nguồn: KpoJIuK (repack.me)