• [Repack] MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2

[Repack] MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2

[Repack] MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2

Kỹ thuật viên phân vùng MiniTool là một trình quản lý mạnh mẽ để làm việc với các phân vùng đĩa cứng. Với nó, bạn có thể thay đổi kích thước phân vùng, tạo phân vùng mới trên đĩa cứng, xóa và định dạng phân vùng hiện có. Trình hướng dẫn phân vùng có giao diện thân thiện với người dùng, hầu hết người dùng được đào tạo đều có thể hiểu được. Chương trình cũng tương thích với các bảng phân vùng của các tiêu chuẩn MBR và GPT.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: Installation
Languages: Russian, english
Activation: retail
Cut: Help

Command line parameters:

Silent installation of the Russian version: / S / RU
Silent installation of the English version: / S / EN
Do not create shortcuts in the Start menu: / NS
Do not create shortcuts on the desktop: / nd
Choice of installation location: / D = PATH

The parameter / D = PATH should be the most recent
For example: MiniTool.Partition.Wizard.v10.2.2.exe / S / RU / D = C: \ MyProgram

Thông tin bản cập nhật:

New Functions
 • Copy MBR disk to GPT disk, including system disk.
 • Convert system disk from MBR to GPT.
 • Create, format, delete, copy, label, wipe exFAT partition and more.
 • View GPT disk partition properties, including Partition Type ID and Partition ID.
 • Change Partition Type ID on GPT disk.
 • Brand new Boot Media Builder based on WINPE.
 • Support HD resolution (4K,5K).
 • Brand new UI.
Improved Functions
 • Allow users to change partition size and location on destination disk by inputting values during disk copy.
 • Support two OS migration modes, including copy system required partition only and copy the entire system disk.
 • Offer GB and TB unit in the interfaces of Create Partition, Move/Resize Partition and Split Partition.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2
[Repack] MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2
[Repack] MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2
[Repack] MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)