[Repack] HashTab 6.0.0.34

[Repack] HashTab 6.0.0.34

HashTab là một thư viện nhỏ gọn có thêm một tab vào các thuộc tính của các tệp, trong đó nó hiển thị tổng băm của chúng và cho phép bạn so sánh các tệp với nhau. Chương trình này là cần thiết để bạn có thể xác minh tính xác thực và tính toàn vẹn của các tệp: ví dụ: tôi thường chỉ định tổng băm cho các tập hợp lớn như Microsoft Office hoặc các chương trình từ Adobe. Bằng cách so sánh tổng băm với các bản gốc, bạn có thể chắc chắn rằng tệp đã được tải xuống mà không có lỗi và bạn đang sử dụng những gì bạn cần.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: Installation
Languages: russian, english, multi
Activation: free
Optional: Import Settings.reg, translation added

Command line parameters:

Silent installation: / s
Choice of installation location: / D = PATH

The parameter / D = PATH should be the most recent
For example: HashTab.v6.0.0.34.exe / S / D = C: \ MyProgram

Thông tin bản cập nhật:

Đang cập nhật!

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] HashTab 6.0.0.34


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] HashTab 6.0.0.34


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)