• [Repack] Acronis True Image 2017 New Generation 21.0.6209

[Repack] Acronis True Image 2017 New Generation 21.0.6209

[Repack] Acronis True Image 2017 New Generation 21.0.6209

Acronis True Image là gói phần mềm tích hợp đảm bảo an toàn cho tất cả thông tin trên máy tính của bạn. True Image cung cấp khả năng tạo các bản sao dự phòng của hệ điều hành, ứng dụng, cài đặt người dùng và tất cả dữ liệu có sẵn, cũng như phá hủy đáng tin cậy tất cả thông tin bí mật đã trở nên không cần thiết. Sử dụng phần mềm này, bạn có thể tạo bản sao dự phòng của các tệp và thư mục đã chọn, cài đặt và thông điệp email của khách hàng Microsoft và thậm chí toàn bộ đĩa và phân vùng đã chọn. Lưu trữ trực tuyến cho phép bạn lưu trữ các tệp quan trọng nhất trong bộ nhớ từ xa. Dữ liệu của bạn sẽ được bảo vệ ngay cả trong trường hợp mất, trộm hoặc phá hủy máy tính. Acronis Nonstop Backup định kỳ (cứ sau năm phút) lưu các thay đổi trong hệ thống và tệp, nếu cần, giúp bạn dễ dàng quay lại trạng thái bất cứ lúc nào.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: Installation
Languages: Russian, english, multilanguage
Treatment: Held [mailslot, nova-s, Ash P]

Command line keys:

Silent installation: / s / q
Choice of installation location: / D = PATH

Key / D = PATH should be the most recent
For example: install_file.exe / S / Q / D = C: \ MyProgram

Thông tin bản cập nhật:

Build 6209 Jun 23, 2017

Fixed issues
 • Issues related to the updates download process through the insecure channel were fixed. In addition to verifying the server-provided MD5 hash, Acronis digital signature validation was added. For more information read here: https://go.acronis.com/personal/security-update-release.
Known issues
 • Backup comments are not visible in the data recovery dialog.
 • Comments are not available for nonstop backups.
 • The Search dialog does not support recovery of several files from different versions of a backup.
 • A backup cannot be moved from a password-protected network to local drives or to another share.

Build 6206 Apr 10, 2017

Fixed issues
Issues related to Acronis Active Protection:
 • Acronis Active Protection blocks Acronis Access installation and operation.
 • In the Windows notification area, Acronis Active Protection notification is incorrectly scaled.
 • Backups can be manually deleted in Windows Explorer when Active Protection is turned on.
 • Improved support of CD drives in Acronis Active Protection.
 • Acronis Active Protection blocks access for the Google Chrome browser to Acronis True Image registry keys.
 • Acronis Active Protection blocks access for GifCam to Acronis True Image registry keys.
 • Issue with artifacts on the Acronis Active Protection recovery screen.
 • Acronis Active Protection caused issues with printing to .pdf files in Adobe Acrobat Reader and other PDF-reading software.
 • Acronis Active Protection compatibility issues with antivirus software (McAfee LiveSafe, Trend Micro Internet Security, Avast Internet Security).
 • Acronis Active Protection caused delays in .pdf files printing on some Brother printers.
 • Acronis Active Protection detected the Facebook application as possible ransomware.
 • Problems with connecting to the Acronis Active Protection service after using the Try&Decide tool.
 • Acronis Active Protection compatibility issues with Acronis Drive Monitor.
 • Acronis Active Protection compatibility issues with Parallels Access.
 • Acronis Active Protection impacts Microsoft Visual Studio Community 2015 performance.
 • Acronis Active Protection impacts eM Client performance.
 • Acronis Active Protection detects the Brother Control Center utility as possible ransomware.
 • In the Acronis Active Protection notification window, the source folder is shown instead of the target folder.
 • Digitally signed processes are considered as critical system processes in the permission list.
 • Excessive messages in the Acronis Active Protection and Acronis Drive logs.

Other issues:

 • Windows Disk Cleanup manager cannot empty a Recycle Bin containing *.tib files.
 • Acronis True Image crashes during local file backup stop or fails because of insufficient storage space.
 • Wrong license is used in the offline mode.
 • File and disk incremental backup performance needs to be improved.
 • Acronis Secure Zone is not accessible in File Explorer after the update from Acronis True Image 2017 Update 2 to Acronis True Image 2017 New Generation.
 • Backup is corrupted after moving from Acronis Secure Zone to a local disk.
 • Search does not work in backups located on Acronis Secure Zone.
 • Recovery from an encrypted incremental backup located on a network share fails.
 • A backup cannot be moved from an NAS to a local disk or another network share.
 • Acronis True Image crashes after unselecting folders on a network share that were previously selected to back up.
 • Processes with valid digital certificates were considered as critical system processes in the permission list.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] Acronis True Image 2017 New Generation 21.0.6209
[Repack] Acronis True Image 2017 New Generation 21.0.6209
[Repack] Acronis True Image 2017 New Generation 21.0.6209


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] Acronis True Image 2017 New Generation 21.0.6209


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)