Hệ thống ký hiệu vật liệu

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Hệ thống ký hiệu vật liệu, Đang update..., PDF, 14 trang, 201 KB


NỘI DUNG:

CÁC HỆ THỐNG KÝ HIỆU VẬT LIỆU KIM LOẠI Mỗi nước đều có tiêu chuẩn quy định các mác (ký hiệu) cũng như các yêu cầu kỹ thuật cho các sản phẩm kim loại của mình và có cách viết tên các kí hiệu (mác) khác nhau. Ngoài tiêu chuẩn Việt nam như đã trình bày, chúng ta thường gặp tiêu chuẩn quốc tế của các nước lớn trên thế giới: Mỹ, Nhật, Nga, Trung quốc, Pháp, Ðức, Anh,... và của EU. Tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế ISO (International Standard Organization) tuy có đưa ra các tiêu chuẩn, song quá muộn đối với các nước công nghiệp phát triển vì họ đã có hệ thống kí hiệu từ trước và đã quen dùng, không dễ gì sửa đổi; vì thế chỉ có tác dụng với các nước đang phát triển, đang xây dựng các tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn Nga ΓOCT, Trung Quốc GB có phần quen thuộc ở nước ta. Do các quan hệ lịch sử, nói chung TCVN và GB đều được xây dựng theo các nguyên tác của ΓOCT. i v i thép cán thông d ng: Các loại thép chỉ quy định (đảm bảo) cơ tính : ΓOCT có các mác từ CTO đến CT6; GB : A1 đến A7 (Con số chỉ thứ tự cấp độ bền tăng dần. Ðể phân biệt thép sôi, nửa lặng và lặng sau các mác ΓOCT có đuôi KΠ, ΠC, CΠ; của GB có F, b ( thép lặng không có đuôi); Các loại thép quy định (bảo đảm) thành phần: ΓOCT có các mác từ БCTO đến БCT6; GB: từ B1 đến B7; Các loại thép quy định (bảo đảm) cả cơ tính lẫn thành phần: ΓOCT có các mác từ БCT1 đến БCT5; GB có từ C2 đến C5. i v i thép các bon ch t o máy ΓOCT và GB có các ký hiệu giống hệt nhau: theo số phần vạn các bon, ví dụ mác 45 là thép có trung bình 0,45 %C. i v i thép d ng c các bon ΓOCT có các mác từ Y7 đến Y13, GB có từ T7 đến T13 (số chỉ phần nghìn cacbon trung bình). i v i thép h p kim có cả chữ (chỉ nguyên tố hợp kim) lẫn số (chỉ lượng các bon và nguyên tố hợp kim) theo nguyên tắc: • 2 số đầu chỉ phần vạn các bon (nếu không nhỏ hơn 1% C thì không cần); • Tiếp theo là ký hiệu của từng nguyên tố và số chỉ phần trăm của nó (nếu gần 1% hay không nhỏ hơn 1% thì không cần). ΓOCT dùng các chữ cái Nga để ký hiệu nguyên tố hợp kim như sau: X chỉ Crôm, H chỉ Niken, B chỉ Volfram, M chỉ Molipden, T chỉ Titan, K chỉ Côban, C chỉ Silic, chỉ Mn,P: bo; Ф: vanadi; Ю: nhôm; д: đồng; Б: niobi; Ц: ziếccôn; A: Nitơ; ч: đất hiếm; Riêng chữ A saucùng chỉ thép chất lượngcao ít S, P. GB dùng chính ký hiệu hóa học để biểu thị từng nguyên tố, ví dụ: Cr cho crôm,... Như 12XH3A, 12CrNi3A là thép có khoảng 0.12%C, 1%Cr, khoảng 3%Ni với chất lượng cao. XB Γ, CrWMn là thép có khoảng 1% C, khoảng 1%Cr, khoảng1%Mn và 1% W. Ðối với hợp kim mầu ΓOCT ký hiệu như sau: - Π chỉ đuy-ra, tiếp sau là số thứ tự AMΓ chỉ số thứ tự Al, Mg tiếp sau là thứ tự AΠ chỉ hợp kim nhôm đúc tiếp sau là số thứ tự. - л chỉ latông tiếp sau là số chỉ phầm trăm đồng Ƃ chỉ brông tiếp sau là dãy các nguyên tố hợp kim và dãy số chỉ phầm trăm của các nguyên tố tương ứng GB ký hiệu hợp kim màu như sau: - LF hợp kim nhôm chống gỉ, LY đuy-ra (cả hai loại, tiếp sau là số thứ tự), ZL: Hợp kim nhôm đúc với 3 số tiếp theo (trong đó số đầu tiên chỉ loại, ví dụ 1 chỉ Al-Si, 2 chỉ Al-Cu) - H chỉ latông, tiếp sau là chỉ phần trăm đồng, Q là chỉ brông tiếp sau là nguyên tố hợp kim chính, số chỉ phần trăm của nguyên tố chính và tổng các nguyên tố khác. Ðối với gang ΓOCT ký hiệu như sau : Cч chỉ gang xám và số tiếp theo chỉ σb (kg/mm2) Bч chỉ gang cầu và số tiếp theo chỉ σb (kg/mm2). Kч chỉ gang dẻo với các chỉ số chỉ σb (kg/mm2) và δ(%) GB ký hiệu gang như sau: HT cho gang xám và số tiếp theo chỉ σb (MPa). QT cho gang cầu và các số chỉ σb(MPa) và δ(%). KTH cho gang dẻo ferit. KTZ cho gang dẻo peclit và các chỉ số tiếp theo σb(MPa) và δ(%). M là nước có rất nhiều hệ thống tiêu chuẩn phức tạp, song có ảnh huởng lớn đến thế giới (phổ biến trong sách giáo khoa và tài liệu kỹ thuật) đặc biệt ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa cũ. Ở đây chỉ trình bày các mác theo hệ tiêu chuẩn thường được dùng nhất đối với từng loại vật liệu kim loại Ðối với thép cán thông thường dùng ASTM (American Society for Testing and Materials) ký hiệu theo các số tròn (42, 50, 60, 65) chỉ σ0,2 min(ksi – 1ksi = 1000 psi = 6.8948MPa = 0.703kG/mm2) Ðối với bảng HSLA thường dùng SAE (Society for Automotive Engineers) ký hiệu bắt đầu bằng số 9 và hai số tiếp theo chỉ σ0,2 min(ksi) Ðối với thép C và hợp kim kết cấu cho chế tạo máy thường dung hệ thống AISI/SAE với bốn số trong đó 2 số đầu chỉ loại thép, 2 số cuối cùng chỉ phần vạn cacbon: 10xx thép cacbon 4xxx thép Mo 11xx thép dễ cắt có S 5xxx thép Cr 12xx thép dễ cắt có S và P 6xxx thép Cr-V 13xx thép Mn (1,00 – 1.765%) 7xxx thép W -Cr 15xx thép Mn (1.75%) 8xxx thép Ni-Cr-Mo 2xxx thép Ni 9xxx thép Si-Mn 3xxx thép Ni-Cr xxBxx thép B xxLxx thép chứa P Muốn biết thành phần cụ thể phải tra bảng. Ví dụ thép 1038 có 0,35-0,42%C; 0,60-0,90%Mn; %P ≤ 0,040; %S ≤ 0,050 cho các bán thành phẩm rèn, thanh, dây, cán nóng, cán tinh và ống không rèn; thép 5140 có 0,38-0,43%C; 0,70-0,90%Mn; %P ≤ 0,035; %S ≤ 0,040; 0,15-0,3%Si; 0,70-0,90%Cr Nếu thép được bảo đảm độ thấm tôi thì đằng sau ký hiệu có thêm chữ H, ví dụ 5140 H, 1037 H. Ðối với thép dụng cụ thường dùng hệ thống của AISI (American iron and steel institute) được ký hiệu bằng một chữ cái chỉ đặc điểm của thép và chỉ thứ tự quy ước: M thép gió môlípđen T thép gió volfram (tungsten) H Thép làm khuôn dập nóng (hot word) A Thép làm khuôn dập nguội hợp kim trung bình tự tôi, tôi trong không khí D Thép làm khuôn dập nguội, crôm và cácbon cao O Thép làm khuôn dập nguội tôi dầu (oil – hardening) S Thép làm dụng cụ chịu va đập (shock – resisting) L Thép dụng cụ có công dụng riêng hợp kim thấp (low-alloy) P Thép làm khuôn ép (nhựa) có cacbon thấp W Thép dụng cụ cacbon tôi nước (water-hardening) Ðối với thép không gỉ, tiêu chuẩn của AISI không những thịnh hành ở Mỹ mà còn được nhiều nước đưa vào tiêu chuẩn của mình, nó được ký hiệu bằng ba chữ số trong đó bắt đầu bằng 2 hoặc 3 là thép auxtenit, bằng 4 là thép ferit hay mactenxit. Ðối với hợp kim nhôm, tiêu chuẩn AA (Aluminum Association) có uy tín nhất ở Mỹ và trên thế giới cũng được nhiều nước chấp nhận, nó ký hiệu bằng 4 chữ số đối với loại dạng: 1xxx lớn hơn 99% Al 5xxx Al-Mg 2xxx Al-Cu 6xxx Al-Si-Mg 3xxx Al-Mn 7xxx Al-Zn 4xxx Al-Si 8xxx Al-nguyên tố khác Hợp kim nhôm đúc cũng có 4 chữ số song trước số cuối (thường là số 0) có dấu chấm (.) 1xx.0 Nhôm sạch thương phẩm 2xx.0 Al-Cu 3xx.0 Al-Si-Cu (Mg) 4xx.0 Al-Si 5xx.0 Al-Mg 7xx.0 Al-Zn 8xx.0 Al-Sn Ðối với hợp kim đồng người ta dung hệ thống CDA (Copper Development Association): 1xx Không nhỏ hơn 99% Cu (riêng 19x lớn hơn 97% Cu) 2xx Cu-Zn (latông) 3xx Cu-Zn-Pb 4xx Cu-Zn-Sn 5xx Cu-Sn 60x – 64x Cu-Al và Cu-Al-nguyên tố khác 65x – 69x Cu-Si và Cu-Zn-nguyên tố khác 7xx Cu-Ni và Cu-Ni-nguyên tố khác Ngoài các tổ chức tiêu chuẩn trên, ở Mỹ còn hàng chục các tổ chức khác cũng có ký hiệu riêng về vật liệu kim loại, do vậy việc phân biệt chúng rất khó khăn. Xuất phát từ ý muốn có một ký hiệu thống nhất cho mỗi thành phần cụ thể, SAE và SATM từ 1967 đã đưa ra hệ thông số thống nhất UNS (Unified Numbering System) trên cơ sở của những số trong các ký hiệu truyền thống. UNS gồm 5 con số và chữ đứng đầu chỉ loại vật liệu, ở đây chỉ giới thiệu một số: A – nhôm, C - đồng, F – gang, G – thép cacbon và thép hợp kim, H – thép bảo đảm độ thấm tôi, S – thép không gỉ và chịu nhiệt, T – thép dụng cụ. Trong số năm con số đó sẽ có nhóm ba - bốn con số (đầu hay cuối) lấy từ các ký hiệu truyền thống kể trên (trừ gang, thép dụng cụ). Ví dụ, UNS G 10400 xuất phát từ AISI/SAE 1040 (thép 0,40%C), UNS A 91040 xuất phát từ AA 1040 (hợp kim nhôm biến dạng có 99,40% Al). Nh t B n chỉ dung một tiêu chuẩn JIS (Japanese Industrial Standards), với đặc điểm là dung hoàn toàn hệ đo đường quốc tế, cụ thể là ứng suất theo MPa. Tất cả các thép đều được bắt đầu bằng chữ S. Thép cán thông dụng được ký hiệu bằng số chỉ giới hạn bền kéo hay giới hạn chẩy thấp nhất (tuỳ từng loại). SS – thép cán thường có tác dụng chung, SM – thép cán làm kết cấu hàn, nếu thêm chữ A là SMA – thép chống ăn mòn trong khí quyển, SB – thép tấm làm nồi hơi. Thép cacbon để chế tạo máy: SxxC hay SxxCK trong đó xx chỉ phần vạn cacbon trung bình (chữ K ở cuối là loại có chất lượng cao: lượng P, S không lớn hơn 0,025%). Thép hợp kim để chế tạo máy gồm hệ thống chữ và số: + Bắt đầu bằng SCr – thép Cr, SMn – thép Mangan, SNC – thép niken-crôm, SNCM – thép nikel-crôm-môlípđen, SCM – thép crôm-môlípđen, SACM – thép nhôm-crôm-môlípđen, SMnC – thép mangan-crôm; + Tiếp theo là ba chữ số trong đó hai chữ số cuối cùng chỉ phần vạn cacbon trung bình. Thép dễ cắt được ký hiệu bằng SUM, thép đàn hồi SUP, thép ổ lăn – SUJ và sơ thứ tự. Thép dụng cụ bắt đầu bằng SK và số thứ tự: SKx – thép dụng cụ cacbon SKHx – thép gió KSx – thép làm dao cắt và khuôn dập nguội SKD và SKT – thép làm khuôn dập nóng, đúc áp lực. Thép không gỉ được ký hiệu bằng SUS và số tiếp theo trùng với số của AISI, thép chịu nhiệt được ký hiệu bằng SUH. Gang xám được ký hiệu bằng FCxxx, gang cầu FCDxxx, gang dẻo lõi đen – FCMBxxx, lõi trắng – FCMWxxx, peclit – FCMPxxx, các số xxx đều chỉ giới hạn bền. Các hợp kim nhôm và đồng có nhóm lấy số theo AA và CDA với phía trước có A (chỉ nhôm), C (chỉ đồng). Pháp và Ðức có tiêu chuẩn AFNOR (Association Franccaise de NORmalisation) và DIN (Deutsche Institut fur Normalisierung), chúng có nhiều nét giống nhau. Pháp, Ðức cũng như các nước trong lien minh châu âu EU đang trên quá trình nhất thể hoá kinh tế cũng như tiêu chuẩn. Hiện nay các nước trong EU đã dung chung tiêu chuẩn EN 10025 – 90 về thép cán thong dụng làm kết cấu xây dựng với các mác Fe 310, Fe 360, Fe 430, Fe 510, Fe 590 (số chỉ độ bền kéo theo MPa). Thép cacbon để chế tạo máy được ký hiệu theo số phần vạn cacbon trung bình. Ví dụ, với thép có khoảng 0,35%C AFNOR ký hiệu là C35 hay XC35 (mác sau có dao động thành phần hẹp hơn), DIN ký hiệu C35 hay CK35. Thép hợp kim thấp (loại không có nguyên tố nào vượt quá 5%) được ký hiệu theo trật tụ sau: - Hai chữ số đầu biểu thị lượng cacbon trung bình theo phần vạn; - Liệt kê các nguyên tố hợp kim: DIN dùng chính ký hiệu hóa học, còn AFNOR dùng các chữ cái: C cho crôm, N cho niken, M cho mangan, S cho silic, D cho molipden, W cho volfram, V cho vanadi; - Liệt kê lượng các nguyên tố hợp kim theo trật tự, sau khi đã nhân số phần trăm với 4 (đối với Mn, Si, Cr, Co, Ni) và với 10 (đối với các nguyên tố còn lại). Ví dụ: 34 CD4 của AFNOR và 34CrMo 4 của DIN có khoảng 0.34%C, khoảng 1% Cr và khoảng 0.10%Mo. Bảng đối chiếu một số mác thép, gang của các nước TCVN ΓOCT GB UNS AISI/SAE JIS AFNOR DIN BS C45 45 45 G10450 1045 S45C X45 C45 06A45 40Cr 40X 40Cr G51400 5140 SCr440 42C4 42C4 530A40 OL100Cr2 ЩX15 GCr15 G52986 42100 SUJ2 100C6 100C6 535A99 20Cr13 20X13 2X13 S42000 420 SUS420J1 Z20C13 X20Cr13 420S29 08Cr18Ni10 08X18H90 0Cr18Ni9 S30200 304 SUS304 Z7CN18.09 X15Cr-Ni18 304S31 CD100 Y10 T10 T72301 W109 SK4 Y1-90 10 - 210Cr12 X12 Cr12 T30403 D3 SKD1 Z200C12 C105W1 BD3 80Ư18Cr4V P18 W18Cr4V T12001 T1 SKH2 Z80WCV X210C12 BT1 ----------- 18-04-01 S 18-0-1 ASTM ----------- CT34 CT2 A2 - 36 SS330 F3360 Fe360 Fe360 GX28-48 Cч30 HT300 F12803 No40 FC300 FGL300 GG30 260 GC50-2 Bч50 QT500-7 F33800 8055-06 FCD500 FGS500-7 GGG50 B500/7 Thép hợp kim cao (loại có ít nhất một nguyên tố vượt quá 5%) thì trước ký hiệu có chữ Z (AFNOR), X (DIN) và lượng nguyên tố hợp kim đều biểu thị đúng theo phần trăm. Ví dụ, Z20C13 (AFNOR), X20 Cr13 (DIN) là mác thép không gỉ có khoảng 0.20% C và khoảng 13%Cr. AFNOR ký hiệu gang xám bằng FGLxxx, gang cầu bằng FGSxxx-xx và gang dẻo MBxxx-xx, trong đó nhóm ba con số đầu chỉ giới hạn bền kéo theo Mpa, nhóm hai con số sau chỉ độ giãn dài (%). DIN ký hiệu gang xám bằng GGxx, gang cấu bằng GGGxx và gang dẻo lõi đen GTSxx-xx, gang dẻo lõi trắng GTWxx-xx với các số biểu thị giới hạn bền theo kG/mm2 và độ giãn dài (%). Anh với tiêu chuẩn BS (British Standard) ký hiệu thép và gang như sau: Thép được ký hiệu bằng hệ thống chữ và số: - Ba con số đầu chỉ loại thép; - Một chữ: A, M, H ( trong đó H chỉ thép đảm bảo độ thấm tôi); - Hai con số sau cùng chỉ phần vạn cacbon. Gang xám ký hiệu bằng xxx, gang cầu bằng xxx/xx, gang dẻo lõi đen bằng Bxx-xx, gang dẻo lõi trắng bằng Wxx-xx, gang dẻo peclit bằng Pxx-xx, trong đó nhóm số thứ nhất chỉ giưới hạn bền kéo theo Mpa hay kG/mm2 tùy theo có ba hay hai con số, nhóm thứ hai chỉ độ giãn dài theo %. Thép không gỉ được ký hiệu bằng xxxSxx, trong đó xx lấy theo AISI. PHỤ LỤC 1 - Thành phần hóa học của các mác thép cacbon chất lượng thường phân nhóm B 2 - Thành phần hóa học và cơ tính của nhóm thép kết cấu cacbon chất lượng tốt 3 - Thành phần hóa học và cơ tính của thép xây dựng hợp kim thấp 4 - Thành phần hóa học của các thép thấm cacbon 5 - Thành phần hóa học của một số thép hóa tốt 6 - Thành phần hóa học của thép đàn hồi 7 - Thành phần hóa học và cơ tính của thép dễ cắt 8 - Một số loại thép dụng cụ chính của M (Tiêu chuẩn SAE/AISI) 9 - Thành phần hóa học của một số thép dụng cụ hợp kim thấp 10 - Thành phần hóa học của một số loại thép gió 11 - Thành phần hóa học của một số thép khuôn dập nguội 12 - Thành phần hóa học của một số thép khuôn dập nóng 13 - Thành phần hóa học và cơ tính của một số loại thép không gỉ 14 - Một số mác gang thông dụng (Theo tiêu chuẩn ASTM) 15 - Ký hiệu, công dụng của một số đồng đỏ (TCVN 1659-75) 16 - Thành phần, ký hiệu của một số latông theo TCVN và CDA 17 - Thành phần, ký hiệu của một số brông theo TCVN và CDA 18 - Ký hiệu và trạng thái gia công hợp kim nhôm của Nga, M và Canada 19 - Tiêu chuẩn ký hiệu hợp kim nhôm theo Aluminum Association 20 - Bảng quy đổi thành phần, ký hiệu một số HK nhôm theo TCVN và Aluminum Association (AA) 1 - Thành phần hóa học của các mác thép cacbon chất lượng thường phân nhóm B Mác thép C, % Mn, % Si trong thép, % Sôi Nửa lặng Lặng S, % P, % Không quá BCT31 ≤0.23 - - - - 0.06 0.06 BCT33 0.06-0.12 0.25-0.50 0.05 0.05-0.17 0.12-0.30 0.05 0.04 BCT34 0.09-0.15 0.25-0.50 0.05 0.05-0.17 0.12-0.30 0.05 0.04 BCT38 0.14-0.22 0.30-0.65 0.07 0.05-0.17 0.12-0.30 0.05 0.04 BCT42 0.18-0.27 0.40-0.70 0.07 0.05-0.17 0.12-0.30 0.05 0.04 BCT51 0.28-0.37 0.50-0.80 - 0.05-0.17 0.15-0.35 0.05 0.04 BCT61 0.38-0.49 0.50-0.80 - 0.05-0.17 0.15-0.35 0.05 0.04 2 - Thành phần hóa học và cơ tính của nhóm thép kết cấu cacbon chất lượng tốt Cơ tính sau khi thường hóa σb, MPa Mác thép C, % Mn, % σ0.2, δ5, Ψ, MPa % % HB Ðộ cứng sau ủ, HB kJ/mak, 2 ≥ ≤ ≥ C8 0.05-0.12 0.35-0.65 320 200 33 60 131 - - C10 0.07-0.14 0.35-0.65 340 210 31 55 143 - - C15 0.12-0.19 0.35-0.65 380 230 27 55 149 - - C20 0.17-0.24 0.35-0.65 420 250 25 50 163 - - C25 0.22-0.30 0.50-0.80 460 280 23 50 170 - 900 C30 0.27-0.35 0.50-0.80 500 300 21 45 179 - 800 C35 0.32-0.40 0.50-0.80 540 320 20 45 207 - 700 C40 0.37-0.45 0.50-0.80 580 340 19 40 217 187 600 C45 0.42-0.50 0.50-0.80 610 360 16 40 229 197 500 C50 0.47-0.55 0.50-0.80 640 380 14 35 241 207 400 C55 0.52-0.60 0.50-0.80 660 390 13 - 255 217 - C60 0.57-0.65 0.50-0.80 690 410 12 35 255 217 - C65 0.62-0.70 0.50-0.80 710 420 10 30 255 229 - C70 0.67-0.75 0.50-0.80 730 430 9 30 269 229 - C75 0.72-0.80 0.50-0.80 1100 900 7 30 285 241 - C80 0.77-0.85 0.50-0.80 1100 950 6 30 285 241 - C85 0.82-0.90 0.50-0.80 1150 1000 6 30 302 255 - Ghi chú: - Các mác đều chứa 0.17-0.37 %Si; - Mẫu thử có đường kính và chiều dày nhỏ hơn 80 mm; - Ðộ dai va đập các thép thử ở trạng thái hóa tốt; - Cơ tính của các thép C75, C80, C85 cũng thử ở trạng thái hóa tốt (Tôi va ram cao) 3 - Thành phần hóa học và cơ tính của thép xây dựng hợp kim thấp Thành phần các nguyên tố, % Cơ tính Mác thép C Si Mn Cr khác σb, MPa σ0.2, δ, MPa % 19Mn 0.16-0.22 0.2-0.4 0.7-1.1 <0 -="" -a2="" -a4="" -d2="" -d3="" -h10="" -h21="" -h42="" -m1="" -m2="" -m30="" -o1="" -o2="" -p1="" -p2="" -s1="" -s2="" -t1="" -t6="" -w1="" -w2="" .3="" 0.002-0.005b="" 0.03-0.04mo="" 0.03-0.09ti="" 0.05-0.15v="" 0.06-0.12v="" 0.07-0.14="" 0.08-0.12="" 0.08-0.15="" 0.08-0.16="" 0.08-0.20="" 0.09-0.15="" 0.09-0.16="" 0.1-0.2v="" 0.10="" 0.11-0.16="" 0.12-0.18="" 0.14-0.20="" 0.15-0.25="" 0.15-0.25mo="" 0.15-0.40="" 0.16-0.20="" 0.17-0.23="" 0.17-0.24="" 0.17-0.37="" 0.17="" 0.18-0.30="" 0.2-0.4="" 0.2-0.4cu="" 0.2-0.5="" 0.20-0.30mo="" 0.22-0.29="" 0.23-0.29="" 0.24-0.32="" 0.25-0.35="" 0.25-0.55="" 0.25="" 0.28-0.35="" 0.2="" 0.30-0.37="" 0.30-0.40="" 0.30-0.60="" 0.33-0.42="" 0.34-0.45="" 0.35-0.44="" 0.35-0.45="" 0.35-0.45mo="" 0.35-0.65="" 0.35="" 0.36-0.44="" 0.37-0.44="" 0.37-0.45="" 0.38-0.45="" 0.4-0.6="" 0.4-0.6mo="" 0.4-0.7="" 0.40-0.60="" 0.40-0.70="" 0.40="" 0.42-0.49="" 0.45-0.75="" 0.46-0.54="" 0.4="" 0.5-0.8="" 0.5-0.8ni="" 0.5-0.8v="" 0.50-0.60="" 0.50-0.80="" 0.55-0.65="" 0.55="" 0.56-0.64="" 0.57-0.65="" 0.5="" 0.5ni="" 0.6-0.9="" 0.6-1.1="" 0.6-1.4="" 0.60-0.90="" 0.60="" 0.62-0.70="" 0.65-1.0="" 0.67-0.75="" 0.7-0.9v="" 0.7-1.0="" 0.70-0.80="" 0.70-1.00="" 0.75="" 0.8-1.0="" 0.8-1.1="" 0.8-1.2="" 0.80-0.88="" 0.80-0.90="" 0.80-1.00="" 0.80-1.10="" 0.80="" 0.85-0.95="" 0.8="" 0.9-1.2="" 0.9-1.3="" 0.90-1.00="" 0.90-1.05="" 0.90-1.20="" 0.90="" 0.95-1.10="" 0.95-1.25="" 0.9="" 09mn2="" 1.0-1.3="" 1.0-1.4="" 1.00-1.30="" 1.00-1.40="" 1.05-1.15="" 1.0="" 1.1-1.5="" 1.2-1.6="" 1.2-1.7="" 1.20-1.30="" 1.20-1.50="" 1.20-1.55="" 1.20-1.60="" 1.25-1.40="" 1.25-1.45="" 1.25-1.50="" 1.25-1.65="" 1.25="" 1.25ni="" 1.3-1.6="" 1.30-1.60="" 1.30-1.80="" 1.35-1.65="" 1.4-1.4="" 1.4-1.7ni="" 1.4-1.8="" 1.40-1.50="" 1.40-1.80="" 1.45-1.55="" 1.45-1.65="" 1.5-1.7="" 1.5-1.8="" 1.5-1.9="" 1.50-2.0="" 1.55-1.65="" 1.5="" 1.6-2.2="" 1.6="" 1.7-2.1="" 1.8-2.4="" 10.0-11.5="" 1000="" 100cr2="" 100crwmn="" 100crwsimn="" 10="" 11.0-12.5="" 11.5-13.0="" 110cr6wv="" 11="" 12.0-13.0="" 12.0-13.5="" 12.0="" 12.5="" 12="" 12cr2ni4a="" 12crni3a="" 12s="" 13.0-14.5="" 130cr05="" 130cr12v="" 130w14v4cr4mo="" 13="" 140crw5="" 145="" 14="" 14crmnsi="" 14mn2="" 150w10co5v5cr4mo="" 15="" 15cr="" 15crsinicu="" 15crv="" 160="" 160cr12mo="" 160w12co5v4cr4mo="" 168="" 17.0-18.5="" 17.5-19.0="" 17mnsi="" 18.0="" 185="" 18cr2ni4moa="" 18crmnti="" 18mn2si="" 2.0-2.5="" 2.0-2.6="" 2.00-2.20="" 2.0="" 2.2-2.7="" 2.2-3.0="" 2.25="" 2.5="" 2.6="" 2.75-3.15="" 20.0="" 207="" 20="" 20cr="" 20crni="" 20s="" 210cr12="" 21="" 22="" 23="" 25="" 25crmnmo="" 25crmnti="" 2si="" 3.0-3.4="" 3.1-3.6="" 3.25-3.65="" 3.25="" 3.4-4.1="" 3.5="" 3.8-4.4="" 30="" 30cr2w8v="" 30crmnsi="" 30crmnti="" 30s="" 340="" 350="" 35crsi="" 36="" 38crni3mov="" 4.0-4.6="" 4.00-4.40="" 4.0="" 4.1="" 4.3-5.1="" 4.5-5.5="" 4.5="" 40cr2w5mov="" 40cr5w2vsi="" 40cr="" 40crb="" 40crmnb="" 40crmntib="" 40crni="" 40crnimo="" 40crsi="" 40crw2si="" 40mns="" 410="" 420-570="" 420="" 460-510="" 470="" 490="" 4="" 5.0-5.5="" 5.0-6.0="" 5.0="" 5.5-6.5="" 500="" 50crmnmo="" 50crnimo="" 50crniw="" 50crv="" 520-670="" 520="" 5="" 6.0="" 600-750="" 600="" 60si2="" 60si2cra="" 60si2ni2a="" 60simn="" 65mn="" 6="" 7.5-8.5="" 700="" 7="" 8.0="" 8.5-10.0="" 80w18cr4vmo="" 85w12cr3v2mo="" 85w6mo5cr4v2="" 8="" 9.0-10.5="" 9.5-10.5="" 90crsi="" 90mn2="" 90w18co5cr4v2mo="" 90w18cr4v2mo="" 90w6mo5co5cr4v2="" 90w9cr4v2mo="" 95w9co10cr4v2mo="" 95w9co5cr4v2mo="" 9="" a-="" a="" b="" c10="" c20="" c40="" c45="" c70="" c="" cacbon="" calip="" cao="" ch="" chu="" co="" cr="" d="" dao="" g="" gi="" gia="" h="" hb="" hi="" i="" k="" kh="" khoan="" khu="" kim="" l="" lo="" m-="" m="" mactenxit="" mg="" mn="" mo="" mpa="" n-="" n="" ng="" ngu="" nguy="" nh="" nhanh="" nhi="" ni="" o="" p="" ph="" phay="" polyme="" r4mo="" r="" s-="" s="" sae="" si="" su="" t-="" t="" tay="" th="" ti="" tr="" trong="" u="" v="" va="" vi="" volfram="" w="" y="">0.15 13.0 - - 1375 1760 10 440B 0.75-0.95 17.0 - - Tôi và ram ở 400oC 1900 1950 3 Loại Ferit 405 <0 -="" .08="" 0-10="" 0-40-18="" 0-55-06="" 0.0005="" 0.001="" 0.002="" 0.004="" 0.005="" 0.01="" 0.02="" 0.03="" 0.04="" 0.05="" 0.09="" 0.1="" 0.2al="" 0.5="" 1-40="" 1.2al="" 1.2mn-0.12cu="" 1.4mg="" 1.9be-0.2co="" 10-70-03="" 10-90-02="" 100.0="" 1000="" 100="" 105="" 1060="" 10="" 11.0="" 1100="" 1150="" 12.0="" 120="" 12="" 12si-1.3mg-2cu-0.6mn-1ni-0.2ti="" 13.0="" 138="" 149-197="" 14="" 156-197="" 156-207="" 156="" 15="" 1650="" 1659-75="" 16="" 17.0="" 172="" 179-229="" 17="" 18.0="" 18="" 19.0="" 197-241="" 19="" 1="" 1mg-0.6si-0.2cr-0.3cu="" 2-52="" 2.0="" 2.5mo="" 200.0="" 2000="" 2014="" 2024="" 207="" 20="" 217-269="" 22010="" 220="" 241-285="" 241="" 25.0="" 250="" 25="" 260="" 269-231="" 275="" 276="" 27zn18ni="" 280="" 280m10="" 290="" 295.0="" 29zn-1sn="" 29zn1sn3pb="" 2="" 3.0="" 30.5="" 300.0="" 3000="" 3004="" 301="" 304="" 308.0="" 30="" 30pb="" 30zn="" 310="" 310m6="" 310m8="" 316-l="" 316="" 32.5="" 32510="" 340="" 340m5="" 345="" 347="" 35018="" 350="" 356.0="" 35="" 361="" 379="" 38zn1alfe="" 3="" 4-44="" 4.4cu-0.5mg-0.8mn="" 4.4cu-1.5mg-0.6mn="" 4.5cu-1si="" 4.5zn-1.4mg-0.12cr-0.4mn-0.15zr="" 400.0="" 4000="" 40010="" 400="" 40="" 40zn="" 410="" 410m4="" 414="" 430="" 446="" 448="" 45006="" 45008="" 450="" 45="" 464="" 47-84="" 480="" 480m3="" 483="" 4="" 5-45-12="" 5-56="" 5-5="" 5.5si-4.5cu="" 5.6zn-2.5mg-1.6cu="" 500.0="" 50005="" 5000="" 5050="" 50="" 536-84="" 53="" 550="" 550m2="" 552="" 55="" 560="" 580="" 590="" 5="" 5al="" 5sn-0.1p="" 5sn-5zn-5pb="" 6.0="" 60004="" 6000="" 6061="" 60="" 620="" 620m1="" 621="" 650="" 655="" 65="" 689="" 6="" 7.0="" 700.0="" 70003="" 7000="" 7005="" 7075="" 70="" 720="" 750="" 770="" 7si-0.3mg="" 8-36="" 8-48="" 8-60="" 800.0="" 80002="" 8000="" 80="" 827="" 836="" 85="" 8="" 9.0="" 90001="" 90="" 952="" 95="" 99.00="" 99.60="" 99.90="" 99.95="" 99.97="" 99.99="" 9al-4fe="" a220-88="" a220m-88="" a47m-90="" a48="" a="" aa="" al-c="" al-cu-mg="" al-cu="" al-mg-cu="" al-mg-si="" al-mg="" al-mn="" al-si-cu="" al-si-mg-cu="" al-si-mg="" al-si="" al-sn="" al-zn-mg-cu="" al-zn-mg="" al-zn="" al="" alcu4.4mg0.5mn0.8="" alcu4.4mg1.5mn0.6="" alcu4.5="" almg1.4="" almg1si0.6="" almn1.2="" alsi12mg1.3cu4mn0.6="" alsi5.5cu4.5="" alsi7mg0.3="" aluminum="" alzn4.5mg1.4="" alzn5.6mg2.5cu4.6="" association="" astm="" austenit="" b="" bcual5="" bcual9fe4="" bcube2="" bcupb30="" bcusn5p0.15="" bcusn5zn5pb5="" bi="" blockquote="" br="" c="" canada="" cao="" cda="" ch="" chu="" cu99.90="" cu99.95="" cu99.97="" cu99.99="" cu="" d="" f="" gang="" ghi="" gi="" gia="" h11="" h12="" h14="" h16="" h18="" h19="" h1="" h2x="" h3x="" h="" hb="" heo="" hi="" hk="" ho="" i="" k="" kh="" kim="" ksi="" l="" lat="" lcuzn27ni18="" lcuzn29sn1="" lcuzn29sn1pb3="" lcuzn30="" lcuzn38al1fe="" lcuzn40="" li="" lo="" m="" max="" mayso="" min="" mm.="" mpa="" n="" nb="" ng="" nga="" ngh="" nghi="" ngu="" nguy="" nh="" nhi="" no.20b="" no.25b="" no.30b="" no.35b="" no.40b="" no.45b="" no.50b="" no.55b="" no.60b="" o="" p="" pb="" ph="" pha="" qu="" qua="" quy="" r="" s="" sau="" sn="" stt="" t1="" t1h1="" t1h="" t2="" t3="" t4="" t5="" t6="" t7="" t8="" t9="" t="" ta="" tcvn="" th="" theo="" thu="" ti="" tinh="" to="" tr="" u="" v="" x="" y="">
LINH TẢI:
Lưu ý: Bấm nút XEM để xem trước và nút TẢI VỀ để lưu về máy tính!

XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1-wIi1YfKnqfzUipjj6cnEuJr19KK3BR1/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1-wIi1YfKnqfzUipjj6cnEuJr19KK3BR1/view[/linktai]