Giáo Trình Thủy Lực Và Khí Nén

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Thủy Lực Và Khí Nén, Nhiều Tác Giả, PDF, 119 trang, 7 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/10ERbBvFtwQ07daOuZZZDtw2V-yq0ZcOt/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/10ERbBvFtwQ07daOuZZZDtw2V-yq0ZcOt/view[/linktai]