Giáo Trình Kỹ Thuật Lò Hơi

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Kỹ Thuật Lò Hơi, Pgs.Ts.Phạm Xuân Vượng & Pgs.Ts.Nguyễn Văn Muốn, PDF, 105 trang, 18 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/11MFoaHCv8aHh5wHcghQLnbHDlHQ-s_TY/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/11MFoaHCv8aHh5wHcghQLnbHDlHQ-s_TY/view[/linktai]