Công nghệ chế tạo bánh răng

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công nghệ chế tạo bánh răng, Trần Văn Địch, PDF, 329 trang,


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1_F4dOF1Rdnr6t36bOzfTQ5ggFmRc7ilS/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1_F4dOF1Rdnr6t36bOzfTQ5ggFmRc7ilS/view[/linktai]