Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động, Nguyễn Văn Hòa, PDF, 216 trang, 8 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/10T38SCbmTdiXIDgX58ddKPQ-lElHLTPp/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/10T38SCbmTdiXIDgX58ddKPQ-lElHLTPp/view[/linktai]