Bơm thủy lực

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bơm thủy lực, Nhiều Tác Giả, PDF, 122 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/10I1LLNmdrxfXWl8R_N_w-ig-3FMmYVDV/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/10I1LLNmdrxfXWl8R_N_w-ig-3FMmYVDV/view[/linktai]