[Repack] Shadow Defender 1.4.0.680

[Repack] Shadow Defender 1.4.0.680

Shadow Defender - một chương trình tuyệt vời để bảo vệ hệ thống khỏi những thay đổi. RollBack Rx với các ưu điểm và nhược điểm của nó. Chương trình sẽ cho phép bạn vào hệ thống ở "chế độ shadow", trong đó các tệp của bạn được bảo vệ một cách đáng tin cậy khỏi sự can thiệp từ bên ngoài - tất cả các hoạt động diễn ra trong hệ thống tệp ảo và sau mỗi lần khởi động lại, hệ thống sẽ trở về trạng thái ban đầu. Khá đơn giản để tìm ra cách sử dụng Shadow Defender: nơi công cộng, tổ chức giáo dục, quán cà phê Internet, máy tính của cha mẹ (những người không biết cách nhấp và nơi họ chọn, và có thể chọn virus), để kiểm tra chương trình, v.v.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Note: a restart is required to run the program.

General information:

Type: Installation
Languages: Russian, english
Activation: keygen-CRD

Command line parameters:

Silent installation of the Russian version: / S / RU
Silent installation of the English version: / S / EN
Do not create shortcuts in the Start menu: / NS
Do not create shortcuts on the desktop: / nd

For example: Shadow.Defender.v1.4.0.672.exe / S / RU / ND

Thông tin bản cập nhật:

Version 1.4.0.680 - May 8, 2018
Fixed: An error message 'You Need to Format the Disk before You Can Use It' when enter/exit Shadow Mode.
New: Some GUI changes.

Version 1.4.0.672 - November 11, 2017
New: Supports Windows 10 Fall Creators Update.
New: Change encryption algorithm to AES.
Fixed: Some minor bugs.

Version 1.4.0.665 - April 11, 2017
New: Supports Windows 10 Creators Update.
New: Setup.exe supports command argument: /silent /config:<path-to-config-file>.
New: Some GUI changes.
New: Supports customized desktop tip icon.

Version 1.4.0.648 - August 5, 2016
New: Add the ability to exclude HKEY_LOCAL_MACHINE\Security Registry Item.
Fixed: Fix a bug related to the latest Windows 10 updates.

Version 1.4.0.636 - June 26, 2016
New: Increase the compatibility.
Fixed: A missing icon in Windows registry.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] Shadow Defender 1.4.0.680
[Repack] Shadow Defender 1.4.0.680
[Repack] Shadow Defender 1.4.0.680
[Repack] Shadow Defender 1.4.0.680


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] Shadow Defender 1.4.0.680


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)