• [Repack, Portable] SoftMaker Office 2016 rev. 766.0331

[Repack, Portable] SoftMaker Office 2016 rev. 766.0331

[Repack, Portable] SoftMaker Office 2016 rev. 766.0331

Bộ phần mềm văn phòng Softmaker Office 2016, sản phẩm chính của Softmaker GmbH, là sự thay thế tuyệt vời cho Microsoft Office. Gói chương trình văn phòng trong một hoặc một thành phần khác là cần thiết cả trong tổ chức và tại nhà trên máy tính cá nhân để cải thiện, tối ưu hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tài liệu, kiểm soát và quy trình kế toán, và tự động hóa công việc văn phòng. Bạn, cũng như trong bộ công cụ nổi tiếng, có thể làm việc và chia sẻ sách Excel, tài liệu Word và bản trình bày PowerPoint. Làm việc với Softmaker Office 2016 và bạn sẽ cảm thấy công việc của mình trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Giao diện ứng dụng của gói được dịch sang nhiều ngôn ngữ và tiếng Nga trong số đó.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: installation, unpacking portable
Languages: Russian, english
Activation: KloneB @ DGuY; arax20
Cut: help, eM

Thông tin bản cập nhật:

Đang cập nhật!

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack, Portable] SoftMaker Office 2016 rev. 766.0331
[Repack, Portable] SoftMaker Office 2016 rev. 766.0331
[Repack, Portable] SoftMaker Office 2016 rev. 766.0331


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack, Portable] SoftMaker Office 2016 rev. 766.0331


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)