• [Repack, Portable] Novicorp WinToFlash Professional 1.11.0000

[Repack, Portable] Novicorp WinToFlash Professional 1.11.0000

[Repack, Portable] Novicorp WinToFlash Professional 1.11.0000

Và những gì, người khác cài đặt lại Windows từ đĩa? Có lẽ, đây là những trường hợp riêng biệt và / hoặc cổ đại, như thành phố. Ahem, máy tính cũ. Hầu hết người dùng từ lâu đã học cách cài đặt Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10 từ ổ đĩa flash hoặc ổ cứng di động. Trước bạn, một trong những chương trình phổ biến nhất để chuyển cài đặt Windows trên ổ USB. Hơn nữa, tiện ích nhỏ này sẽ giúp tạo một trình cài đặt từ nhiều hệ thống cùng một lúc. Nó hỗ trợ các bản phân phối Linux khác nhau, đĩa khởi động của các nhà cung cấp chống vi-rút, Booten của Hiren và phát triển chống SMS trong nước. Nhắc nhở: Tôi thực sự khuyên bạn chỉ nên sử dụng hình ảnh Windows gốc.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: installation, unpacking portable
Languages: russian, english, multi
Activation: pawel97

Command line parameters:

Silent installation: / s / i
Unpacking portable: / s / p
Do not create shortcuts on the desktop: / nd
Do not create shortcuts in the Start menu: / NS
Choice of installation location: / D = PATH

The parameter / D = PATH should be the most recent
For example: Novicorp.WinToFlash.v1.6.0001.exe / S / I / ND / D = C: \ MyProgram

Thông tin bản cập nhật:

1.11.0000 06/20/2017
 • Improved partitioning and formatting algorithms, error reporting
 • Added GRUB4DOS bootloader support for fully functional copy of Windows on a USB drive aka Windows To Go

1.10.0000 06/06/2017
 • Added an option to install fully functional copy of Windows from any WIM file to a USB drive aka Windows To Go
 • Spelling fixes in the interface

1.9.0000 05/16/2017
 • Added exFAT file system support
 • Added an option to set user's background for Multiboot USB menu
 • Added an option to customize screen mode from text upto 1280x1024 for Multiboot USB menu
 • Fixed problem with wrong bootloader installation on NTFS file system and usb-zip partitioning
 • Added features to fix automatically some damaged/edited license files
 • Added Ready screen into Bootable USB Creation Wizard
 • Updated multiboot items database with bunch of new records (see full List of supported multiboot items in 1.9.0000)
 • grub4dos binary and boot MBR and PBR code updated to the latest version 0.4.6a 2017-05-12

1.8.0000 05/02/2017
 • Added automatic cache for downloaded ISO files for multiboot USB creation. No need to re-download an ISO every time you need one, WinToFlash will copy it from the cache instantly!
 • Added an option to start Windows Recovery for Windows Setup items on a multiboot USB
 • Added protection from second WinToFlash start from the same folder and following data corruption
 • Updated multiboot items database with bunch of new records (see full List of supported multiboot items in 1.8.0000)
 • grub4dos binary and boot MBR and PBR code updated to the latest version 0.4.6a 2017-04-21
 • Bootable USB Test updated to version 1.3.0000. See Bootable USB Test Change Log for more info.
 • Tested with Windows 10 build 15063
 • Some internal code optimizations for better stability and speed

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack, Portable] Novicorp WinToFlash Professional 1.11.0000
[Repack, Portable] Novicorp WinToFlash Professional 1.11.0000
[Repack, Portable] Novicorp WinToFlash Professional 1.11.0000


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack, Portable] Novicorp WinToFlash Professional 1.11.0000


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)