[Repack, Portable] IrfanView 4.44

[Repack, Portable] IrfanView 4.44

IrfanView là một chương trình nhỏ gọn và đồng thời mạnh mẽ để xem và chuyển đổi các tệp đồ họa với các tính năng nâng cao, hỗ trợ nhiều định dạng đồ họa và tùy chọn chỉnh sửa. Ngoài việc làm việc với các tệp đồ họa, IrfanView hiểu nhiều định dạng âm thanh và video; Ngoài ra, các khả năng của chương trình có thể được mở rộng đáng kể bằng cách sử dụng trình cắm, mặc dù không có chúng, IrfanView có nhiều ưu điểm: chương trình có các công cụ xử lý đồ họa cơ bản, bạn có thể chuyển đổi tệp từ định dạng này sang định dạng khác, chụp ảnh màn hình từ màn hình và trình bảo vệ màn hình cho máy tính để bàn, có chế độ trình chiếu và hình thu nhỏ (hiển thị hình thu nhỏ), cũng như chức năng kéo biểu tượng từ các tệp * .exe và *dll. Ngoài ra, một lợi thế rõ ràng của chương trình là kích thước nhỏ.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: installation, unpacking portable
Languages: russian, english, multi
Activation: JPM, JPEG2000, CADImage [Installation Version]
Optional: import i_view32.ini

Command line parameters:

Silent installation: / s / il
Silent installation + plugins: / S / IF
Unpacking portable: / S / PL
Unpacking portable + plugins: / S / PF
Do not create shortcuts on the desktop: / nd
Do not create shortcuts in the Start menu: / NS
Do not establish associations with media files: / NA
Choice of installation location: / D = PATH

The parameter / D = PATH should be the most recent
For example: IrfanView.v4.44.exe / S / IL / D = C: \ MyProgram

Thông tin bản cập nhật:

Version 4.44 ( - CURRENT VERSION - ) (Release date: 2016-12-20)
 • Metadata PlugIn ported to Unicode (EXIF/IPTC/Comment data in JPG files)
 • Batch scan dialog: Scan to multipage file works also with PDF output
 • New Edit menu options: Remove or Insert strip (based on selection)
 • New Blur filter: Gaussian Blur (thanks to Ivan Kuckir)
 • New Blur filter: Fast Gaussian Blur (thanks to Mario Klingemann)
 • New Properties->Fullscreen option: Show blurred image sides
 • Option to show mouse coordinates (Properties->Viewing)
 • New options in Histogram dialog: modeless dialog, selections, curves
 • New effect added: Vertical Shift (Effects browser dialog)
 • New Thumbnails menu: Show/hide filenames text for thumbnails
 • New Image->Effects PlugIn: Film Simulation (thanks to Jan Ingwer Baer)
  (check the PlugIns page for CLUT files download)
 • New wallpaper option: Fill (Hotkey: CTRL + SHIFT + F)
 • New Rename dialog option: Rename also sidecar files
 • New Print dialog option: Save settings (without printing)
 • Command line option "/append" works also with PDF output
 • A BMP loading bug fixed (thanks to Ren Yi)
 • The hotkey "D" (clear screen) works also in Fullscreen/Slideshow mode
 • Loading crashes fixed in JP2 PlugIn (JPG-2000 format)
 • The Luratech formats (JP2/JPM) are now Freeware (Saving and Batch mode)
 • Command line: /convert accepts wildcard also for a single filename, like:
  i_view32.exe c:\testimg.bmp /convert=c:\tifs\*.tif => save as "testimg.tif"
 • Command line: /capture=7 can contain the input rectangle, like:
  i_view32.exe /capture=7=(0,0,800,600)

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack, Portable] IrfanView 4.44
[Repack, Portable] IrfanView 4.44
[Repack, Portable] IrfanView 4.44
[Repack, Portable] IrfanView 4.44


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack, Portable] IrfanView 4.44


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)