[Repack, Portable] FastStone Capture 9.0

[Repack, Portable] FastStone Capture 9.0

FastStone Capture là một trong những chương trình phổ biến và thuận tiện nhất để chụp ảnh màn hình và quay video từ máy tính để bàn. Trong một kích thước nhỏ gọn phù hợp với tất cả các chức năng cơ bản cần thiết để xử lý hậu kỳ các hình ảnh đã chụp: vẽ, thêm nhãn, làm mờ và pixel hóa từng phần của hình ảnh, thay đổi kích thước, chỉnh màu, hiệu ứng khác nhau, in, gửi qua e-mail hoặc FTP, cũng như chuyển đến các ứng dụng khác. Ví dụ: tôi gửi đến Trình tải lên hình ảnh - rất thuận tiện. Chương trình này chắc chắn có giá trị cho tất cả mọi người trên máy tính và tự động chạy.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: installation, unpacking portable
Languages: Russian [VIPol], english
Activation: keygen-CORE
Cut: EULA

Command line parameters:

Silent installation of the Russian version: / S / IR
Silent installation of the English version: / S / IE
Unpacking the Russian portable version: / S / PR
Unpacking the English portable version: / S / PE
Do not create shortcuts on the desktop: / nd
Do not create shortcuts in the Start menu: / NS
Choice of installation location: / D = PATH

The parameter / D = PATH should be the most recent
For example: FastStone.Capture.v8.5.exe / S / IR / D = C: \ MyProgram

Thông tin bản cập nhật:

Version 9.0 (June 15, 2018)

• Added the option "Auto Capture Screen", which automatically and repeatedly
  captures the screen with user-defined time intervals

• Added the option "Auto-send to clipboard" in the right-click menu in the on-screen bar.
  This option automatically sends measurements to the clipboard.

• Other minor improvements and bug fixes.


Version 8.9 (March 20, 2018)

• Added "Picture (bypassing the editor)" as a new output destination
• Added “Print” button for drawing tool.
• Improved window / object capture function in Windows 10
• Other minor improvements and bug fixes.

Version 8.8 (February 16, 2018)

• Extended drawing tool by adding:
-Oval text field
Loupe
-3 options (rectangle, rounded rectangle and oval) for highlighting
-Preset colors for all annotation objects

• Added option "Delay before capture" for the capture panel.
Delay timer can be used to capture drop-down / pop-up menus.

• Other minor improvements and bug fixes.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack, Portable] FastStone Capture 9.0
[Repack, Portable] FastStone Capture 9.0
[Repack, Portable] FastStone Capture 9.0
[Repack, Portable] FastStone Capture 9.0


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack, Portable] FastStone Capture 9.0


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)