[Repack] Hide Folders 5.5.1.1161

[Repack] Hide Folders 5.5.1.1161

Hide Folders là một công cụ hữu ích để ẩn thông tin bí mật của bạn khỏi người ngoài. Chương trình cho phép bạn ẩn toàn bộ thư mục trên các máy tính chạy Windows® XP / Vista / 7/8/10. Nó rất thuận tiện và dễ sử dụng, chỉ cần kéo thư mục ẩn vào cửa sổ chương trình và chỉ cần nhấn một nút. Hide Folders đã được thiết kế đặc biệt để giúp bạn giữ bí mật của mình. Dưới đây chỉ là một số đặc điểm của chương trình cho phép giải quyết vấn đề bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn một cách hiệu quả và đơn giản.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: installation [official installer]
Languages: multi, there is Russian
Treatment: carried out [msimg32.dll + key]

Thông tin bản cập nhật:

Đang cập nhật!

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] Hide Folders 5.5.1.1161
[Repack] Hide Folders 5.5.1.1161
[Repack] Hide Folders 5.5.1.1161


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] Hide Folders 5.5.1.1161


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)