[Repack] Adobe Media Encoder CC 2017 11.1.2.35

[Repack] Adobe Media Encoder CC 2017 11.1.2.35

Adobe Media Encoder CC 2017 là một chương trình mã hóa cho phép bạn mã hóa các tệp âm thanh và video thành các định dạng phân phối khác nhau cho các ứng dụng và đối tượng khác nhau. Các định dạng video và âm thanh như vậy được đặc trưng bởi mức độ nén cao. Sử dụng chương trình này, bạn có thể xuất video ở các định dạng được hỗ trợ bởi các thiết bị khác nhau, từ đầu DVD và trang web sang điện thoại di động, trình phát phương tiện di động và TV có độ phân giải cao và tiêu chuẩn.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

1. Installation in two clicks, you only need to disable the Internet connection (or use a firewall)
2. Creative Cloud application does not litter in the system - the minimum necessary for it remains
3. The program runs faster - using a master activator from Painter
4. All localizations are included, change in program settings.
5. The original installer is used, there should be no problems with other products.
6. The ability to select the installation directory (folder) is implemented: you will see a notification about the incorrect path - click "Change" and specify the desired path. Please note that due to the features of the official installer, “Adobe \ Adobe Media Encoder CC 2017” will be added to the selected path, so in most cases you should choose C: \ Program Files \

Thông tin bản cập nhật:

[2017.06.15]
- Updated: Media Encoder CC 2017 to version 11.1.2.35

[2017.04.21]
- Updated: autorun program
- Updated: Media Encoder CC 2017 to version 11.1.0.170
- Updated: Visual C ++ Redistributable Package up to version 04/18/2017

[2017.01.19]
- Updated: autorun program
- Updated: Media Encoder CC 2017 to version 11.0.2.53
- Updated: Visual C ++ Redistributable Package to December 12, 2016

[2016.11.02]
- Updated: Media Encoder CC 2017 to version 11.0.0.131
- Updated: Visual C ++ Redistributable Package to 03.11.2016 version
- Updated: autorun program

[2016.09.25]
- Added: ability to select installation directory
- Added: Visual C ++ Redistributable Package
- Updated: Camera RAW up to version 9.7.668
- Updated: autorun program

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] Adobe Media Encoder CC 2017 11.1.2.35
[Repack] Adobe Media Encoder CC 2017 11.1.2.35
[Repack] Adobe Media Encoder CC 2017 11.1.2.35
[Repack] Adobe Media Encoder CC 2017 11.1.2.35


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] Adobe Media Encoder CC 2017 11.1.2.35


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)