[Repack] Adobe Bridge CC 2018 8.1.0.383

[Repack] Adobe Bridge CC 2018 8.1.0.383

Adobe Bridge CC sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập tập trung vào tất cả các tài nguyên đa phương tiện cần thiết cho các dự án sáng tạo. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa các thành phần ở chế độ hàng loạt, chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số ở định dạng RAW, hoạt động với định dạng IPTC và XMP, xếp hạng hình ảnh, thêm hình mờ và đặt tham số màu tập trung - Bridge CC sẽ đơn giản hóa công việc của bạn và giúp duy trì trật tự.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

1. Installation in two clicks, you only need to disable the Internet connection (or use a firewall)
2. Creative Cloud application does not litter in the system - the minimum necessary for it remains
3. The program is free
4. All localizations are included, change in program settings.
5. The original installer is used, problems with other products are excluded.
6. Implemented the ability to select the installation location

Command line parameters:

-S or -S1 - hide the window with progress of unpacking temporary files
-S2 - show window with progress of unpacking temporary files
-S or -S1 or -S2 - required parameter

/ XPATH = "PATH" - specify the installation location.
Please note that due to the features of the official installer, "Adobe Bridge CC 2018" will be added to the selected path, so in most cases you should choose C: \ Program Files \ Adobe

/ XDISABLENET = 1 - disable Internet connection for ~ 10 seconds to start installation

/ XVCR - install Visual C ++ Redistributable Package (necessary for program operation)

Example: INSTALL.EXE -S / XPATH = "C: \ Program Files \ Adobe" / XDISABLENET = 1

Thông tin bản cập nhật:

[2018.07.17]
- Updated: autorun program
- Updated: Camera RAW to version 10.4
- Updated: Adobe Bridge CC 2018 to version 8.1.0.383
- Updated: Visual C ++ Redistributable Package to version dated 07/16/2018

[2018.02.14]
- Updated: Visual C ++ Redistributable Package to version dated 1/13/2018
- Updated: Adobe Bridge CC 2018 to version 8.0.1.282
- Updated: Camera RAW up to version 10.2

[2017.11.02] - Release CC 2018
- Updated: autorun program
- Added: command line options
- Updated: Camera RAW to version 10.0.0.827
- Updated: Adobe Bridge CC 2018 to version 8.0.0.262
- Updated: Visual C ++ Redistributable Package to version dated 10/16/2017

[2017.03.09]
- Updated: Camera RAW up to version 9.9.0.101
- Updated: Visual C ++ Redistributable Package to December 12, 2016
- Updated: autorun program

[2016.12.09]
- Updated: Camera RAW up to version 9.8.0.63

[2016.11.07]
- Updated: Bridge CC 2017 to version 7.0.0.93
- Updated: Visual C ++ Redistributable Package to 03.11.2016 version
- Updated: autorun program

[2016.09.25]
- Added: ability to select installation directory
- Added: Visual C ++ Redistributable Package
- Updated: Camera RAW up to version 9.7.668
- Updated: autorun program

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] Adobe Bridge CC 2018 8.1.0.383
[Repack] Adobe Bridge CC 2018 8.1.0.383
[Repack] Adobe Bridge CC 2018 8.1.0.383
[Repack] Adobe Bridge CC 2018 8.1.0.383


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] Adobe Bridge CC 2018 8.1.0.383


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)