[Repack] Adobe Audition CC 2018 11.1.1.3

[Repack] Adobe Audition CC 2018 11.1.1.3

Chương trình làm việc với dữ liệu âm thanh Adobe Audition là một công cụ chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực xử lý âm thanh và video, cung cấp cho họ khả năng gần như không giới hạn. Dễ sử dụng được kết hợp hoàn hảo với tính linh hoạt của công việc, cho phép bạn tạo các bản sao chính của lớp cao nhất, chỉnh sửa, trộn, xử lý, áp đặt nhiều hiệu ứng âm thanh đặc biệt. Trên thực tế, người dùng có được trên máy tính của mình một phòng thu âm mạnh mẽ đầy đủ với các công cụ dễ sử dụng, đồng thời, các công cụ khá chuyên nghiệp.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

1. Installation in two clicks, you only need to disable the Internet connection (or use a firewall)
2. Creative Cloud application does not litter in the system - the minimum necessary for it remains
3. The program runs faster - using a master activator from Painter
4. All localizations in the bundle, change as follows: https://youtu.be/kHsZLGmCnM8
5. The original installer is used, problems with other products are excluded.
6. Implemented the ability to select the installation location

Command line parameters:

-S or -S1 - hide the window with progress of unpacking temporary files
-S2 - show window with progress of unpacking temporary files
-S or -S1 or -S2 - required parameter

/ XPATH = "PATH" - specify the installation location. Default: C: \ Program Files \ Adobe \
Please note that due to the features of the official installer, "Adobe Audition CC 2018" will be added to the selected path, so in most cases you should choose C: \ Program Files \ Adobe

/ XDISABLENET = 1 - disable Internet connection for ~ 10 seconds to start installation

/ XVCR - install Visual C ++ Redistributable Package (necessary for program operation)

Example: INSTALL.EXE -S / XPATH = "C: \ Program Files \ Adobe" / XDISABLENET = 1 / XVCR

Thông tin bản cập nhật:

[2018.04.19]
- Обновлено: Audition CC 2018 до версии 11.1.1.3

[2018.04.04]
- Обновлено: Audition CC 2018 до версии 11.1.0.184

[2018.02.13]
- Обновлено: Audition CC 2018 до версии 11.0.2.2

[2018.02.01]
- Обновлено: Visual C++ Redistributable Package до версии от 13.01.2018
- Обновлено: Audition CC 2018 до версии 11.0.1.49

[2017.10.21] - Релиз CC 2018
- Добавлено: параметры командной строки
- Обновлено: Audition CC 2018 до версии 11.0.0.199
- Обновлено: Visual C++ Redistributable Package до версии от 16.10.2017
- Обновлено: программа автозапуска

[2017.05.22]
- Обновлено: программа автозапуска
- Обновлено: Audition CC 2017 до версии 10.1.1.11
- Обновлено: перевод на русский язык теперь заменяет испанский es_ES

[2017.04.21]
- Обновлено: программа автозапуска
- Обновлено: Audition CC 2017 до версии 10.1.0.174
- Обновлено: Visual C++ Redistributable Package до версии от 18.04.2017

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] Adobe Audition CC 2018 11.1.1.3
[Repack] Adobe Audition CC 2018 11.1.1.3
[Repack] Adobe Audition CC 2018 11.1.1.3
[Repack] Adobe Audition CC 2018 11.1.1.3


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] Adobe Audition CC 2018 11.1.1.3


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)